homekop
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden bij de trainer.

Respect en eerbied tonen aan de trainer, aan je trainingsmaten en aan je medemens in het algemeen.

Aan het begin en aan het eind van de les wordt er gegroet op de traditionele manier. Dit als uiting van respect naar de leraar.

Discipline uit zich in het goed meedoen met de lessen en goed luisteren naar de trainer.

We zijn een team, houdt dus rekening met anderen.

Kom je woord na.

Regels voor persoonlijk hygiëne dienen in acht te worden genomen. (geen lange nagels, zweetvoeten etc..)

Wees op tijd, zorg dat je minimaal 10 minuten voor de les begint aanwezig bent. Bandages omdoen, toilet bezoeken kan allemaal voor de training.

In onze gym wordt onsportief gedrag, stelen, moedwillig kapotmaken van materialen en gebruik maken van drugs niet getolereerd.

Tijdens uitleg wordt er niet gepraat en niemand gaat ongevraagd de zaal uit.

Zorg voor veiligheid tijdens de training. Dus doe sieraden als kettingen, piercings, horloges en oorbellen af en zorg voor goede beschermers (scheenbeschermers, tok, mondbeschermer).

Wees zuinig op materialen en als je ze hebt gebruikt, ruim ze dan ook weer op.

Na een training laat je de douche en kleedkamer netjes achter.


team bonte delft